ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 19 Issue : 5
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Speckle Tracking Strain Assessment of Left Ventricle in Synthetic Cannabinoid and Heroin Users [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-76429 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.76429  

Speckle Tracking Strain Assessment of Left Ventricle in Synthetic Cannabinoid and Heroin Users

Aykut Demirkıran1, Neslihan Albayrak1, Yakup Albayrak2, Cafer Sadık Zorkun3
1Tekirdag Corlu State Hospital, Department Of Cardiology, Tekirdag,Turkey
2Namık Kemal Universty School Of Medicine,department Of Psychiatry, Tekirdag,Turkey
3Assoc. Prof. M.d.; Trakya University School Of Medicine, Department Of Cardiology, Edirne,Turkey

Purpose: Growing evidence describes numerous adverse effects of synthetic cannabinoids (SCBs) on the cardiovascular system; however, no data has shown the cardiovascular effects of opioids with strain echocardiography. This study investigates cardiac structure and function with echocardiographical strain imaging in heroin and synthetic cannabinoid users.
Methods: This double-blind study included patients who were admitted or referred to a rehabilitation center for heroin (n=31) and synthetic cannabinoid users (n=30). Groups were compared with healthy volunteers (n=32) via 2D speckle-tracking (ST) echocardiography (alpha <0.05).
Results: There were no differences in baseline characteristics and 2D echocardiography values. The mean global longitudinal strain value was -20.5±2.4% for SCBs, -22.3±2.4% for opioids and -22.5±2.2% for healthy volunteers (p=0.024). The mean apical-2-chamber (AP2C) L-strain values were -20.1±3.1%, -22.4±3.0%, and -22.3±2.8% for SCBs, opioids and healthy volunteers, respectively (p=0.032). Mean values of the apical-4-chamber (AP4C) L-strain were -20.7±2.5% for SCBs, -23.2±3.2% for opioids, and -23.8±3.1% for healthy volunteers (p<0.001).
Conclusions: Results of this study indicate that, in addition to their acute cardiovascular events, SCBs are potential causes of subclinical LV dysfunction.

Keywords: Strain, left ventricular function, synthetic cannabinoid, heroin


Sentetik Kannabinoid ve Eroin Kullanıcılarında Sol Ventirkül Speckle - Tracking Strain Değerlendirilmesi

Aykut Demirkıran1, Neslihan Albayrak1, Yakup Albayrak2, Cafer Sadık Zorkun3
1Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi,kardiyoloji Bölümü, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,psikiyatri Anabilim Dalı, Tekirdağ
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: Kötüye kullanımı giderek yaygınlaşan sentetik kanabinoidlerin (SCB) yan etkileri hakkındaki bilgiler gün geçtikçe artmaktadır; bununla birlikte opioidlerin uzun yıllar kullanımda olması sebebiyle yan etkileri daha iyi araştırılmış olmasına karşın sol ventrikül fonksiyonlarına etkileri üzerine bilgiler sınırlıdır. Bu çalışma eroin ve SCB bağımlılarında 2D speckle-tracking(ST) strain yöntemini de kullanarak sol ventrikül fonksiyonları incelenmiştir.
Yöntem: Bu çift kör çalışma 31 eroin ve 30 SCB bağımlısını içermektedir. Gruplar, 2D speckle tracking strain ekokardiyografi yöntemi de kullanılarak (alfa <0.05) sağlıklı gönüllülerle (n=32) karşılaştırıldı.
Bulgular: Global longitudinal strain değerleri SCB bağımlılarında -20.5 ± 2.4, eroin bağımlılarında -22.3±2.4 ve sağlıklı gönüllülerde -22.5 ± 2.2 saptandı (p = 0.024). SCB, eroin bağımlıları ve sağlıklı gönüllüler için ortalama apikal 2 boşluk longitudinal strain değerleri sırasıyla -20.1 ± 3.1, -22.4 ± 3.0 ve -22.3 ± 2.8 idi (p=0.032). Ortalama apikal 4 boşluk longitudinal strain değerleri SCB için -20.7 ± 2.5, opiyat için -23.2 ± 3.2 ve sağlıklı gönüllülerde -23.8 ± 3.1 saptandı (p <0.001).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları SCB bağımlılığının subklinik sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun potansiyel nedeni olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Strain, sol ventrikül fonksiyonu, sentetik kannabinoid, eroin
Corresponding Author: Aykut Demirkıran, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology